NIZKE GRADNJE

V naši ponudbi storitev nudimo tudi nizke gradnje, pri katerih gre predvsem za zemeljska dela – gradnja nizkih infrastruktur. Za opravljanje tovrstnih del ima naše podjetje vse potrebne specifikacije, visoka znanja, ter vrhunsko opremo za samo izvedbo del.

V sklopu nizkih gradenj opravljamo naslednje dejavnost:

  • Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje cest,
  • Gradnja komunalne infrastruktur,
  • Izgradnja in urejanje vodovodnih omreži,
  • Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije,
  • Urejanje okolice in kmetijskih zemljišč,
  • Gradbena dela za kabelsko kanalizacijo (elektrifikacije, telekomunikacije),
  • Sanacija poškodovanih površin.

Potek nizkih gradbenih projektov v podjetju poteka vse od natančnega načrtovanja in strokovnega
svetovanja ter vodenja, do profesionalne izvedbe in učinkovitega nadzora.

PODJETJE CLAPA D.O.O., IMA
VISOKO ZNANJA TER
VRHUNKSO OPREMO
ZA IZVEDBO DEL.