STANOVANJSKI OBJEKTI

V sklopu visokih gradenj smo v podjetju Clapa d.o.o. specializirani za gradnjo stanovanjskih objektov. Tovrstna gradnja vključuje novogradnjo ali adaptacijo starih objektov.

Gradimo v skladu z načrti in željami naročnika, pri čemer smo vam vedno na voljo tudi za svetovanje.

V OKVIRU STANOVANJSKIH
OBJEKTOV GRADIMO

Pri delu smo osredotočeni k individualizmu in nizko-energetski gradnji, kar naročniku prinese nižje, cenejše stroške vzdrževanja.

Za vas izvedemo vse gradbene faze. Dela, ki jih izvajamo so vedno v skladu z vsemi gradbenimi standardi in predpisi.

01

ENOSTANOVANJSKE
OBJEKTE
Enodružinske hiše, vile

Clapa-doo-gradbeno-podjetje-podstran-stanovanjski-objekti-01

02

VEČSTANOVANJSKE
OBJEKTE
Gradnja dvojčkov in trojčkov, vrstne hiše, bloki, itd.

Clapa-doo-gradbeno-podjetje-podstran-stanovanjski-objekti-02

03

POSEBNE STANOVANJSKE OBJEKTE
Domovi za starejše občane, dijaški
in študentski domovi, večstanovanjski objekti z oskrbovanimi stanovanji, itd.

Clapa-doo-gradbeno-podjetje-podstran-stanovanjski-objekti-03

V OKVIRU STANOVANJSKIH
OBJEKTOV GRADIMO

Pri delu smo osredotočeni k individualizmu in nizko-energetski gradnji, kar naročniku prinese nižje, cenejše stroške vzdrževanja.

Za vas izvedemo vse gradbene faze. Dela, ki jih izvajamo so vedno v skladu z vsemi gradbenimi standardi in predpisi.

01

ENOSTANOVANJSKE
OBJEKTE
Enodružinske hiše, vile

Clapa-doo-gradbeno-podjetje-podstran-stanovanjski-objekti-01

02

VEČSTANOVANJSKE
OBJEKTE
Gradnja dvojčkov in trojčkov, vrstne hiše, bloki, itd.

Clapa-doo-gradbeno-podjetje-podstran-stanovanjski-objekti-02

03

POSEBNE STANOVANJSKE OBJEKTE
Domovi za starejše občane, dijaški
in študentski domovi, večstanovanjski objekti z oskrbovanimi stanovanji, itd.

Clapa-doo-gradbeno-podjetje-podstran-stanovanjski-objekti-03

V OKVIRU STANOVANJSKIH
OBJEKTOV GRADIMO

Pri delu smo osredotočeni k individualizmu in nizko-energetski gradnji, kar naročniku prinese nižje, cenejše stroške vzdrževanja.

Za vas izvedemo vse gradbene faze. Dela, ki jih izvajamo so vedno v skladu z vsemi gradbenimi standardi in predpisi.

01

ENOSTANOVANJSKE
OBJEKTE
Enodružinske hiše, vile

02

VEČSTANOVANJSKE
OBJEKTE
Gradnja dvojčkov in trojčkov, vrstne hiše, bloki, itd.

03

POSEBNE STANOVANJSKE OBJEKTE
Domovi za starejše občane, dijaški
in študentski domovi, večstanovanjski objekti z oskrbovanimi stanovanji, itd.